Privacy Policy

Bescherming persoonsgegevens

TMCDAS B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.ontruimingsalarminstallatie.nl Newtonstraat 18 1704 SB Heerhugowaard 085 877 0078

L. Slippens is de Functionaris Gegevensbescherming van TMCDAS B.V. Hij is te bereiken via info@tmcdas.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TMCDAS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam Telefoonnummer E-mailadres Gegevens over uw activiteiten op onze website Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tmcdas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TMCDAS B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze offertes, nieuwsbrief, en/of reclamefolder.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

TMCDAS B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TMCDAS B.V.) tussen zit. TMCDAS B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– ActiveCampaign

ActiveCampaign wordt gebruikt om op basis van uw websitegedrag automatische e-mails te kunnen sturen. Alle opgeslagen data wordt niet gedeeld met derden. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met ons site trackingsbeleid. Indien u deze tracking wilt uitschakelen, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van TMCDAS B.V.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Voor- en achternaam: bewaartermijn maximaal 2 jaar, t.b.v. adressering ter informatie Telefoonnummer: bewaartermijn maximaal 2 jaar, t.b.v. mogelijkheid contact opnemen per telefoon E-mailadres: bewaartermijn maximaal 2 jaar, t.b.v. mogelijkheid contact opnemen per mail Gestuurde email: bewaartermijn maximaal 4 jaar, t.b.v. opzoeken mogelijke historie in klantcommunicatie TMCDAS B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

TMCDAS B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TMCDAS B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TMCDAS B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TMCDAS B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TMCDAS B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tmcdas.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TMCDAS B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TMCDAS B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

40 jaar ervaring

Meer dan 40 jaar ervaring in ontruimingsalarminstallatie

1.000+

Meer dan 1.000+ ontruimingsalarminstallatie geïnstalleerd

Gecertificeerd

Alle benodigde certificaten en diploma's aanwezig

Tevreden klanten

Alle klanten geven aan tevreden of meer dan tevreden te zijn

Type A ontruimingsinstallatie

Type A ontruimingsinstallatie

Op het gebied van alarmeringsinstallaties zijn er verschillende mogelijkheden, zo kan er gekozen worden voor een installatie op basis van spraak (Type A genoemd) of op basis van signaal (ook wel type B genoemd).

Een type A ontruimingsinstallatie is een veel gebruik alarmeringsinstallatie, bij calamiteiten is het van groot belang dat een pand zo snel mogelijk ontruimd kan worden, een ontruimingsinstallatie type A heeft hier grote invloed op, zodat iedereen tijdig in veiligheid gebracht kan worden. Tegenwoordig wordt al bij een bouwbesluit aangegeven welke ontruimingsinstallatie benodigd is, welke installatie dit is, is uiteraard afhankelijk van de grootte, het gebruik en het type gebouw.

Er zijn diverse ontruimingsinstallaties die gebruikt kunnen worden, denk hierbij aan:

Wanneer er geen vereiste of advies is doorgegeven tijdens een bouwbesluit, dan kunt u voor meer informatie en deskundig advies terecht bij de specialist in Type A ontruimingsinstallatie. Neem gerust via mail of telefonisch via 085 877 00 78, contact met ons op, wij helpen u graag verder.

40 jaar ervaring

Meer dan 40 jaar ervaring in Type A ontruiming

1.000+

Meer dan 1.000+ Type A ontruiming geïnstalleerd

Gecertificeerd

Alle benodigde certificaten en diploma's aanwezig

Tevreden klanten

Alle klanten geven aan tevreden of meer dan tevreden te zijn

Type A ontruimingsinstallatie, wat is dat?

Een Type A ontruimingsinstallatie is een autonome installatie die gekoppeld is aan een meldcentrale. Tijdens een brand of andere calamiteiten wordt de type A ontruimingsinstallatie ingeschakeld en stuurt gesproken boodschappen via de luidsprekers, waar de calamiteit zich plaatsvindt.

Er zijn diverse eisen gesteld aan de Type A ontruimingsinstallaties. Wat zijn de eisen bij Type A ontruimingsinstallatie?

  • Het object heeft een vloeroppervlakte van minimaal 10.000m2;
  • Het object heeft vier of meer vloeren;
  • In het object kunnen meer dan 1000 personen gelijktijdig aanwezig zijn;
  • Het gebouw heeft een logiesfunctie waarin de hoogste vloer hoger is dan 20 m.

Wij begrijpen het wanneer u vragen heeft over de Type A ontruimingsinstallatie. Neem bij vragen dan ook altijd gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Type A ontruimingsinstallatie laten installeren

Een Type A ontruimingsinstallatie laten installeren? Kom dan in contact met TMCDAS, specialist in Type A ontruimingsinstallaties. Wij beschikken over meer dan 40 jaar ervaring en hebben vele gebouwen voorzien van een Type A ontruimingsinstallatie. Naast de installatie zijn wij ook de perfecte partner voor het onderhoud aan ontruimingsinstallaties.

De bedrijfsvoering van TMCDAS is er op gericht om optimaal aan de verwachtingen en behoeften van haar klanten te voldoen. Klanttevredenheid en het voorkomen van afwijkingen in alle stadia van ontwerp tot en met nazorg wordt gezien als een essentieel belang. Vragen? Contact ons via mail of telefonisch via 085 877 00 78,

 
 

Contact met TypeAontruiming.nl

 
 
Meer weten over TypeAontruiming.nl